География

КАЙНОЗОЙ ЭРАТЕМАСЫ (ЭРАСЫ)

КАЙНОЗОЙ ЭРАТЕМАСЫ (ЭРАСЫ)

КАЙНОЗОЙ ЭРАТЕМАСЫ (ЭРАСЫ), кайнозой (грекчадан kainos – яңа һәм zoe – яшәү), өске иң яшь эратема (төркем) – геологик тарихның иң яңа эрасы, җир кабыгы катламнарының гомуми стратиграфик шкаласында иң өске (яшь) төркем. 65 миллион еллар элек башланган, хәзер дә дәвам итә. Палеоген, неоген һәм дүртенчел системага (чорга) бүленә.

Кайнозой эратемасы интенсив таулар ясалу барышы белән характерлана, Тын океан перифериясендә, Көньяк Европада һәм Азиядә биек таулар барлыкка килә. Неоген чоры ахыры – дүртенчел чор башында табигать кискен үзгәрә, Евразияһәм Төньяк Америка материклары бозлана. Органик мохитта имезүчеләр өстенлек ала, приматлар барлыкка килә.