«Татар иле» укучылар өчен электрон энциклопедия

Координатор: Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы

Төп башкаручы: Татарстан Республикасының Мәгарифне үстерү институты

Башкаручы: АКБО «Татар балалар нәшрияты»

Партнерлар:

 • Институт татарской энциклопедии АН РТ
 • Казанский федеральный университет
 • Институт истории имени Ш. Марджани АН РТ
 • Институт языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова АН РТ
 • Министерство культуры Республики Татарстан
 • Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»
 • Национальная библиотека РТ
 • Национальный музей РТ
 • Всемирный конгресс татар
 • ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры»
 • Центр информационных технологий РТ

Укучылар өчен электрон энциклопедия – ул мәктәп программаларының этно-региональ өлешенә: Татарстан тарихы һәм татар халкы, Татарстан Республикасының физик һәм экономик геграфиясе, Татарстан районнары географиясе, татар музыкасы һәм сынлы сәнгате, халык иҗаты, татар теле һәм әдәбиятына багышланган коммерцияле булмаган мәгариф-агарту проекты.

Укучылар өчен электрон энциклопедия – укучыларга, аларның ата-аналарына һәм укытучыларга республикабызның тарихын, мәдәниятен һәм табигагатен өйрәнү өчен белешмә буларак төзелә.